streetphoto

2019.12.01 sNaP(每日一拍)

2019.12.01 sNaP(每日一拍)
1.志工大會隔天參訪林後四平森林遊樂區,中午在潮洲市區用餐後直接到高雄衛武營 參觀,順便體驗一下輕軌列車,可惜時間不夠,駁二特區只好留著下次再來,整個輕 軌沿線都有不少景點可逛,西子灣、旗津都是口袋名單,下回再安排時間來這裡好好 玩一番。 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tamron 24-70mm Tamron 70-300mm RAW/LR轉檔/Neoimagming縮圖銳化
Continue Reading...