night

2019.10.18 sNaP(每日一拍)

2019.10.18 sNaP(每日一拍)
1.台中爵士音樂節,沒想到禮拜五居然那麼人(後來聽廣播說,今年人還算比較少),大舞 台完全無法靠近,只好到小舞台,不過也好,因為人不多,反而更能近距離觀賞,感受 那振憾力,還沒去過的朋友,明年或許可以考慮去聽看看,真的推薦。 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tamron 24-70mm Tamron 70-300mm RAW/LR轉檔/Neoimagming縮圖銳化
Continue Reading...