plant

2021.12.12 sNaP(每日一拍)

2021.12.12 sNaP(每日一拍)
1.上一次去梅峰也不知多久了,可能是6-7年了,而且也不曾在這個時節造訪,有幸跟著 推行會的團到來這裡,剛好今年冬天冷的早,讓裡面的楓樹與水杉都穿色的迷人的衣裳, ,再搭配老天爺給的好天氣,讓一行人拍照拍到手軟。 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 25. 26. 27. Tamron 24-70mm Nikkor 105mm macro RAW/LR轉檔/Neoimagming縮圖銳化
Continue Reading...